Charakterystyka fobii augmentin ES

Fobie zaliczają się do zaburzeń nerwicowych. Obecnie wyróżnia się kilkanaście rodzajów fobii. Czym jest to zaburzenie?

Fobia jest intensywnym lękiem przed określonymi czynnościami i sytuacjami. Dla osoby zdrowej tego rodzaju zdarzenia nie są niebezpieczne, jednak osoby z fobią na skutek wzmożonego lęku, starają się unikać lub ograniczać to, co wzbudza w nich panikę. Z tego powodu fobia znaczne utrudnia codzienne funkcjonowanie. Fobia może występować pojedynczo lub z innymi lękami. Obserwuje się, że tego rodzaju zaburzenia często powiązane są z depresją oraz atakami paniki.

Czytaj dalej